Burmans Ur & Guld

Schtaan-Ringen

Schtaan - Guld

14,900.00kr16,900.00kr

Schtaan - Silver

1,198.00kr

Bonnstan

– I Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder, men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäder kvar, däribland i Skellefteå. Bonnstan har funnits i närheten av Skellefteå landsförsamlings kyrka sedan 1600-talet, men de nuvarande husen
kom på plats i mitten av 1830-talet efter en stor brand som ödelade hela den gamla bonnstan. Kamrarna i Bonnstan i Skellefteå ägs privat och har på senare år fått något av en renässans.

Lejonströmsbron

– Är en träbro i Skellefteå som går över Skellefteälven mellan stadsdelarna Sunnanå och Prästbordet, nära Landskyrkan. Bron var färdigbyggd 1737 och är Sveriges äldsta träbro. Med sina 207,5 meter var den också länge Sveriges längsta träbro. Bron kallades ursprungligen Stora bron. Sitt nuvarande namn fick den av Lejonströms sågverk som låg på älvens norra strand. Bron är idag något kortad, men med spannlängden 173 m är den en av landets längsta träbroar.

Guld

– I Boliden producerar närmare 18 000 kilo guld varje år. Två tredjedelar av guldproduktionen kommer från återvinning av elektronikskrot, resten från våra gruvor där Boliden bryter närmare 5 000 kilo guld årligen. I smältverken Rönnskär och Harjavalta framställs rent guld i form av guldtackor eller granuler. Större delen av guldet säljs vidare till smyckesindustrin, men även industribranschen och den finansiella sektorn.

 

Skellefteå Landsförsamlings kyrka

– Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligen på 1330-talet och ersattes 1386 av en större. 1485 lades grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507. Denna byggdes om efter ritningar från år 1793 av den österbottniske byggmästaren
Jacob Rijf och invigdes år 1800. Exteriört är kyrkan i det närmaste oförändrad men putsen har förnyats ett flertal gånger. Nya entréplan och trappor liksom socklar av marmor på gavelpartierna utanför ingångarna tillkom 1963–64.

Hjorten

– Arvid Knöppel, född 25 april 1892 i Luleå var en svensk skulptör, tecknare, grafiker, författare och målare. Han tillverkade en hjort 1956 i brons som placerades utanför fastigheten Hjorten.

Musik & Idrott

– Musiklivet i Skellefteå spänner sig från en gedigen kulturskola, via en stark popidentitet till en djupt rotad festivalkultur.
– Idrottslivet är starkt och det satsas på ett rikt föreningsliv och en god folkhälsa.
Hockeylaget Skellefteå AIK är stadens mest uppmärksammade och symboliska idrottsklubb.

Odenkvinnan

– Odenkvinnan eller Vilande kvinnan som hon egentligen hete tillverkades 1956 av Ferdinand Welz, Österrikisk konstnär som kom till Skellefteå för att arbeta med formgivning av guldprodukter för Bolidens guldsmedsaffär Flavia. Statyn står på Odentorget.

 

Älvsbackabron

– Är en gång- och cykelbro i Skellefteå som går över Skellefteälven mellan stadsdelarna Älvsbacka och Anderstorp. Bron, med spännvidd 130m , totallängd 185m och fri bredd 4m är Nordens längsta snedstagsbro byggd i trä samt Nordens
längsta träbro i ett spann för gång- och cykeltrafik. Den invigdes 2011.

Johanna i Parken

– Johanna i parken ingår i en fontän som byggdes i samband med att Skellefteå Stad fick en ny vattenförsörjning 1895. I samband med ombyggnaden av Stadsparken totalrenoverades Johanna i Parken. 1995 hittades ritningar på Johanna i Företagsarkivet i Stockholm. Enligt dessa dokument så var det företaget J & C G Bolinders som göt fontänskulpturen och ritningen var signerad V. Shausgaard.